100% Cruelty Free, High End Makeup Used By Pro`s Globally.

100% Cruelty Free, High End Makeup Used By Pro`s Globally.

MyPosture

Posture T-shirt WOMAN

€34.84
Reg. €101.02. You save €66.18 (66%)
 (25)
Size
Sold out
Product reminder

Enter your e-mail address below and we will notify you when the product is available!

What MyPosture T-shirts can do for You:

 1. Helps you keep your shoulders in place.
 2. Activates underactive muscles in your upper back.
 3. Provides lumbar support in situations most often stressed.
 4. Helps relieve pain in the back, shoulders and neck.
 5. Increases your attitude awareness, so you become more aware of your body posture

Feedback on MyPosture`s new shirts from 1000 people:

 • I got a better posture: 96.28%
 • My tension in my back and back disappeared: 86%
 • I did not experience a big difference: 3.72%

With MyPosture`s body-care-corrective t-shirts and underwear, we help your body to relax. Whether you're in an office, doing physical hard work or just taking a walk down to the store, MyPosture`s posture-correcting clothes are good for your body.

Underactive muscles are stimulated and your body (and your head) is reminded to fix in a more optimal position than we often tend to go with.

MyPosture`s technique is extremely beneficial if you experience irritation, pain and tension during a normal day. Kinesio technology is based on being proven to have a direct pain-relieving effect - therefore it is also used by athletes worldwide.

The difference between MyPosture`s t-shirts and underwear is that the underwear exclusively focuses on the lower and upper back. In addition to the t-shirt focusing on the lower and upper part of the back, it activates the underactive muscles and then takes hold of your shoulders and rolls them back.

TIP:

MyPosture`s clothes can be worn discreetly under your everyday clothes

FAQ:

What is a posture corrective t-shirt and how does it work?

With our posture corrective t-shirts, we help your body to relax. Whether you're in an office, doing physical hard work or just taking a walk down to the store, our posture-correcting clothes are good for your body. Underactive muscles are stimulated and your body (and your head) is reminded to fix in a more optimal position than we often tend to go with. The technique is extremely beneficial if you experience irritation, pain and tension during a normal day. The Kinesio technique on which these clothes are based on, is proven to have a direct pain-relieving effect - therefore it is also used by athletes worldwide.

What size is best for me?

We recommend that you follow our size guide. The size guide is based on the size of the clothes and overall goals. If you are unsure, do not hesitate to contact us.

Do I have to wear my clothes every day?

The answer is very simple. You can wear your clothes at any time. The more you use it, the better posture you will get. Make it a part of your everyday life and discover amazing results.

How many hours will I go with my clothes at a time?

We recommend that you start easily. Use the clothes for an hour or two per day, the first week. After your body is used to it, as well as the inactive muscles have become more activated, you will be able to wear the clothes a lot longer.

How quickly do I see results in my posture?

You will immediately be able to feel the difference in your posture. However, it is important that you are little patient. Your body and muscles must be used to having a different posture. You will achieve the greatest results by using the clothes in your everyday life. At a minimum, we recommend wearing the clothes for 10 days to get the best results.

How should the clothes be so that it has the most optimal effect?

The clothes are made and intended to be tight. Of course, the clothes must still be comfortable. If you experience the opposite, you should change your clothes to a larger size.

How should the clothes be washed?

The clothes can be machine-washed, but max. at 30 degrees. You get the best maintenance by hand washing your clothes.

Is there a guarantee that the clothes will give effect?

All people are different, so many also achieve different results. The responsibility lies partly with you too. If the clothes are not used frequently, there is an increased risk of lesser effect. Our customer satisfaction is 97.09%, which means that 3 out of 100 do not achieve the desired result.

What is the difference between your clothes and posture-west?

A posture-west helps you get a better body posture. But if one day you do not use the product, it does not matter. Our posture-correcting clothes stimulate the muscles so they are no longer inactive for a long period of time. Therefore, your posture would still be good if you would go without it a day.

Can I send my clothes back if it doesn`t fit?

It´s most important for us that our customers are satisfied. Therefore we offer 14 days free change. (Only in Sweden)

Vad MyPosture T-shirten gör för dig:

 1. Hjälper dig att hålla dina axlar & skuldror i upprätt position.
 2. Aktiverar underaktiva muskler i överkroppen & huvudet.
 3. Ger stöd till ländryggen i situationer där den oftast belastas.
 4. Hjälper lindra smärta i rygg, axlar, skuldror och nacke.
 5. Ökar din attitydmedvetenhet, så att du blir mer medveten om din kroppshållning.

Feedback på MyPostures nya tröjor ifrån 1000 personer:

 • Jag fick en bättre hållning: 96,28%
 • Min spänning i rygg & nacke försvann: 86%
 • Jag upplevde inte en stor skillnad: 3,72%

MyPosture kroppshållnings-korrigerande t-shirts och undertröjor hjälper din kropp att slappna av. Oavsett om du är på ett kontor, gör ett fysiskt hårt arbete eller bara tar en promenad ner till affären, så är MyPostures hållningskorrigerande kläder bra för din kropp.

MyPosture T-shirten stimulerar underaktiva muskler och din kropp & huvud påminns om att sträcka upp sig i en mer optimal position än vad vi ofta brukar gå med.

Tekniken är fördelaktig om du upplever irritation, smärta och spänning under en vanlig dag. Kinesio-tekniken har bevisats ha en direkt smärtlindrande effekt - därför används den också av idrottare över hela världen.

Skillnaden mellan dessa t-shirts och vanliga undertröjor är att MyPosture T-shirten fokuserar på under- och övre delen av ryggen, aktiverar de underaktiva musklerna och tar sedan tag i axlarna och rullar tillbaka dem.

Tips:

MyPostures hållningskorrigernade kläder kan bäras diskret under dina dagliga kläder.

Fria byten:

Viktigast för oss är, att våra kunder är nöjda. Därför erbjuder vi 14 dagars gratis byte.

myposture t-shirt tröja fördelar få bättre hållning

VANLIGA FRÅGOR:

Vad är en hållnings-korrigerande t-shirt och hur fungerar den?

Med MyPosture kroppshållnings-korrigerande t-shirts, hjälpar den din kropp att slappna av. Oavsett om du sitter på ett kontor, gör fysiskt hårt arbete eller bara tar en promenad ner till butiken, så är dessa hållnings-korrigerande kläder bra för din kropp. Underaktiva muskler blir stimulerad och din kropp (och ditt huvud) blir påmind att fixa upp sig en mer optimal position, än vad vi människor ofta tenderar att gå med.

Tekniken är fördelaktig om du upplever irritation, smärta och spänningar vardagligen. Kinesio-tekniken som dessa kläderna är baserad på, är bevisat att ha en direkt smärtlindrande verkning - därför används de också av idrottare världen över.

Vilken storlek är bäst för mig?

Vi rekommenderar att du följer vår storleksguide. Storleksguiden är baserad på klädernas storlek och generella mål. Om du är osäker, tveka inte att kontakta oss.

Måste jag använda kläderna varje dag?

Svaret är mycket enkelt. Du kan använda kläderna när som helst. Ju oftare du använder dem, desto bättre hållning kommer du att få. Gör det till en del av din vardag och upptäck fantastiska resultaten.

Hur många timmar ska jag gå med kläderna i taget?

Vi rekommenderar att du börjar enkelt. Använda kläderna för en timme eller två per dag, första veckan. Efter att din kropp har vant sig, liksom de inaktiva musklerna har blivit mer aktiverade, kommer du att kunna gå i kläderna en längre tid.

Hur snabbt ser jag resultat i min hållning?

Du kommer omedelbart att känna skillnaden i din hållning. Det är dock viktigt att ha tålamod. Din kropp och muskler behöver bli vana vid att ha en annan hållning. Du kommer att uppnå de största resultaten genom att använda kläderna i din vardag. På ett minimum rekommenderar vi att du bär MyPosture kläderna i 10 dagar för att uppnå bästa möjliga resultat.

Hur ska kläderna sitta för att uppnå mest optimal effekt?

MyPosture kläderna är tillverkade och avsedda att sitta tajta. Kläderna måste naturligtvis fortfarande sitta bekvämt, om du upplever motsatsen, bör du byta dem till en större storlek.

Du har 14 dagars fri bytesrätt hos oss. Bara skicka kläderna till vår postadress, där du bifogar en lapp med ditt namn, beställningsnummer och vilken storlek den ska bytas till.

Hur ska kläderna tvättas?

Kläderna kan maskintvättas, dock max. vid 30 grader. Du uppnår bästa underhåll genom att handtvätta dina kläder.

Finns det en garanti på att kläderna ger effekt?

Alla människor är olika, därför uppnås också olika resultat. Ansvaret ligger delvis också hos dig. Används kläderna inte tillräckligt ofta, finns det en ökad risk för mindre effekt. MyPostures kundnöjdhet är 97.09%, vilket innebär att 3 av 100 inte uppnår önskat resultat.

Vad är skillnaden på MyPosture kläder och en vanlig ryggstöd?

Ett ryggstöd hjälper dig att få en bättre kroppshållning. Men om du en dag  inte använder produkten, så ger den ingen verkan. MyPostures hållningskorrigerande kläder stimulerar musklerna så att de inte är inaktiva under en längre period. Därför är din hållning fortfarande bra även om du en dag skulle gå utan din MyPosture t-shirt.

Kan jag skicka tillbaka mina kläder om de inte passar?

Viktigast för oss är, att våra kunder är nöjda. Därför erbjuder vi 14 dagars gratis byte.


Item ID:
MP-TWBXL


Skönt att bära den men hjälpte inte så mycket för hållningen

Mycket nöjd med tröjan, den fungerar som det står i beskrivningen.

Jag kan rekommendera alla att testa den här tröjan. Jag känner verkligen att den fungerar för mig.

Jättenöjd med t-shirten!

Jag är hyfsat ung men har haft problem med ryggen i flera år. Jag tränar och det gör stor skillnad, men som extra hjälp är jag glad att jag hittade den här hållningskorrigerande t-shirten. Nu får jag aldrig ont längre, utan jag kan hålla allt i schack med träning och denna t-shirt!

Produced by: Wikinggruppen

The product has been added to your cart

To CheckoutContinue shopping
Incl vat

Categories
Information